Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

FS a DFS Šiňava

Máš rád folklór a nevieš čo so svojím voľným časom?
Ste rodičia šikovného dieťaťa, ktoré sa chce venovať ľudovému umeniu v príjemnom kolektíve?
FS a DFS Šiňava pozýva nových členov - chlapcov a dievčatá
do tanečnej zložky:

Uzávierka prihlášok je 15.9.2018!

Prihlásiť sa môžete osobne v SCVČ Mariána Lojana (budova Domu Kultúry v Snine hore na poschodí č. dverí 17.) od 15 00 do 17:00 hod. alebo vypísanú prihlášku pošlite na E-mail:
prihlasky@marianlojan.sk

Tu si môžete stiahnuť prihlášku pre ľudové tance

Bližšie informácie na 0905 286 237

Pozrieť ponuku spoločenských tancov