Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

Aktuálna ponuka

Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana Vám v nasledujúcej tanečnej sezóne predstavuje svoju aktuálnu ponuku:

Uzávierka prihlášok je 15.9.2018!

Prihlásiť sa môžete osobne v SCVČ Mariána Lojana (budova Domu Kultúry v Snine hore na poschodí č. dverí 17.) od 15 00 do 17:00 hod. alebo vypísanú prihlášku pošlite na E-mail:
prihlasky@marianlojan.sk

Prihlášky a viac informácií:

Spoločenské tance Pre dospelých FS a DFS Šiňava