Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

Kontakt

Strojárska 2061/96
069 01 Snina
tel.: 0905 286 237
lojan.marian@gmail.com
scvc@marianlojan.sk
ico: 42073545
dic: 2022435668

administrátor stránky: admin@marianlojan.sk